Жалобы на избранных членов

Был согласован национальный протокол для рассмотрения жалоб на выборных членов.  

Foirm Phrótacail & Ghearáin

Protacal le hAghaidh Déileáil le Gearáin arna nDéanamh i gCoinne Comhailtaí Tofa de Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Cód Iompair do Chomhairleoirí - Foirm Ghearáin

Протокол и форма жалобы

Протокол рассмотрения жалоб, поданных против выборных членов Совета графства Килкенни

Кодекс поведения для советников - Форма жалобы

Логотип продвижения Килкенни
Слоган Килкенни: Come See Come Do